Twój koszyk jest pusty!
Польский Русский Українська
Witaj nieznajomy, zaloguj się lub załóż konto.

Regulamin

   

Regulamin sklepu

Sklep internetowy http://www.zdrowianatura.com


 

Treść niniejszego regulaminu jest dostępna nieodpłatnie na stronie internetowej:

 

Regulamin można także nieodpłatnie utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie, zapisanie na odpowiednim nośniku lub pobranie go i zapisanie w pamięci komputera ze strony internetowej

 

Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną polegające na umożliwieniu składania Zamówień na towary dostępne w Sklepie internetowym

 

Użytkownikami mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, oraz osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.

 

Świadczenie usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę w zakresie przeglądania produktów przez Użytkowników oraz rejestracji Konta jest bezpłatne.

 

Zamówienia na towary są przyjmowane za pośrednictwem formularza zamówień zamieszczonego na stronie internetowej Sklepu internetowego oraz poprzez pocztę mailową (chef@zdrowianatura.com).

Informacje o towarach podane na stronach internetowych Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy

Złożenie Zamówienia i zawarcie umowy sprzedaży jest możliwe w podany poniżej sposób (komunikowane Klientom także za pomocą wiadomości e-mail oraz informacji dostępnych na stronie

 

Zamówienia można składać poprzez formularz w ramach działania sklepu internetowego, jak również pocztą elektroniczną na adres chef@zdrowianatura.com

Następnie należy zdefiniować sposób dostawy towaru oraz określić formę płatności

Potwierdzenie otrzymania Zamówienia Klient otrzymuje niezwłocznie od Sprzedawcy poprzez wysłanie wiadomości e-mail na podany przez Klienta adres e-mail.

Następnie Klient otrzymuje od Sprzedawcy na podany przez Klienta adres e-mail wiadomość zatytułowaną "Zamówienie przyjęte do realizacji", które zawiera oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu Zamówienia do realizacji

Umowę sprzedaży poczytuje się za zawartą w chwili otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail

Ewentualne koszty dostawy zostaną wskazane w trakcie składania Zamówienia. Są one uzależnione od wybranego przez Klienta sposobu dostawy

Kupujący może zaproponować inny sposób odbioru lub dostawy towaru.

W powyższym przypadku zaleca się kontakt ze Sprzedawcą poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej:chef@zdrowianatura.com

 

Kupujący dokonuje płatności w następującej formie:

a) Płatność przy odbiorze przesyłki  ( Za Pobraniem ) 

Reklamację można złożyć w formie elektronicznej za pomocą formularza kontaktowego, telefonem lub Viber  +380 990 581 146

Reklamacja powinna zawierać co najmniej nazwę, pod jaką Użytkownik występuje w Portalu Internetowym (login) oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.

Usługodawca rozpoznaje reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty jej otrzymania .

Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres e-mail przypisany do Konta danego Użytkownika.


 

Back to Top